Nhà thông minh là gì?

Chúng ta thường nghe rất nhiều trên thông tin đại chúng những cụm từ như Cách mạng công nghiệp 4.0, kỷ nguyên công nghệ số, hay Inte...

Cấu trúc thiết bị KNX

Một thiết bị KNX, thông thường, bao gồm 3 phần: Bus Coupling Unit (BCU) Application Module (AM) Application Program (AP) Khối Bus Coupl...

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI