Hệ thống CCTV

CAMERA IP HỒNG NGOẠI HIKVISION DS-2CD2386G2-ISU/SL

Liên hệ

-Nhà sản xuất: Hikvision
-Công nghệ camera:Camera IP
-Độ phân giải: 8 MP
-Hồng ngoại: 40m
-Ống kính: 2.8/4/6mm
-Bảo hành: 24 tháng

CAMERA IP HỒNG NGOẠI HIKVISION DS-2CD2026G2-IU/SL

Liên hệ

-Nhà sản xuất: Hikvision
-Công nghệ camera:Camera IP
-Độ phân giải: 2 MP
-Hồng ngoại: 40m
-Ống kính: 2.8/4/6mm
-Bảo hành: 24 tháng

CAMERA IP HỒNG NGOẠI HIKVISION DS-2CD2723G1-IZS

Liên hệ

-Nhà sản xuất: Hikvision
-Công nghệ camera:Camera IP
-Độ phân giải: 2 MP
-Hồng ngoại: 30m
-Ống kính: có thể thay đổi 2.8~12mm 
-Bảo hành: 24 tháng

CAMERA IP HỒNG NGOẠI HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS

Liên hệ

-Nhà sản xuất: Hikvision
-Công nghệ camera:Camera IP
-Độ phân giải: 4 MP
-Hồng ngoại: 40m
-Ống kính: có thể thay đổi 2.8~12mm 
-Bảo hành: 24 tháng

CAMERA IP HỒNG NGOẠI HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS

Liên hệ

-Nhà sản xuất: Hikvision
-Công nghệ camera:Camera IP
-Độ phân giải: 4 MP
-Hồng ngoại: 60m
-Ống kính: có thể thay đổi 2.8~12mm 
-Bảo hành: 24 tháng

CAMERA IP HỒNG NGOẠI HIKVISION DS-2CD2343G2-IU

Liên hệ

-Nhà sản xuất: Hikvision
-Công nghệ camera:Camera IP
-Độ phân giải: 4 MP
-Hồng ngoại: 30m
-Ống kính: 2.8/4 mm 
-Bảo hành: 24 tháng

CAMERA IP HỒNG NGOẠI HIKVISION DS-2CD2143G2-IU

Liên hệ

-Nhà sản xuất: Hikvision
-Công nghệ camera:Camera IP
-Độ phân giải: 4 MP
-Hồng ngoại: 30m
-Ống kính: 2.8/4 mm 
-Bảo hành: 24 tháng

CAMERA IP HỒNG NGOẠI HIKVISION DS-2CD2123G2-IU

Liên hệ

-Nhà sản xuất: Hikvision
-Công nghệ camera:Camera IP
-Độ phân giải: 2 MP
-Hồng ngoại: 30m
-Ống kính: 2.8/4 mm 
-Bảo hành: 24 tháng

CAMERA IP HỒNG NGOẠI HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I

Liên hệ

-Nhà sản xuất: Hikvision
-Công nghệ camera:Camera IP
-Độ phân giải: 8 MP
-Hồng ngoại: 80m 
-Ống kính: 2.8/4/6 mm 
-Bảo hành: 24 tháng

CAMERA IP HỒNG NGOẠI HIKVISION DS-2CD2T63G2-4I

Liên hệ

-Nhà sản xuất: Hikvision
-Công nghệ camera:Camera IP
-Độ phân giải: 6 MP
-Hồng ngoại: 80m 
-Ống kính: 2.8/4/6 mm 
-Bảo hành: 24 tháng

CAMERA IP HỒNG NGOẠI HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I/4I

Liên hệ

-Nhà sản xuất: Hikvision
-Công nghệ camera:Camera IP
-Độ phân giải: 4 MP
-Hồng ngoại: 60m (2I) / 80m (4I)
-Ống kính: 2.8/4/6 mm 
-Bảo hành: 24 tháng

CAMERA IP HỒNG NGOẠI HIKVISION DS-2CD2T23G2-2I

Liên hệ

-Nhà sản xuất: Hikvision
-Công nghệ camera:Camera IP
-Độ phân giải: 2 MP
-Hồng ngoại: 60m (2I) / 80m (4I)
-Ống kính: 2.8/4/6 mm 
-Bảo hành: 24 tháng

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI