Thiết bị an toàn Fire Alarm

Máy dò nhiệt Jablotron JA-111TH

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Đầu dò nhiệt
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò carbon monoxide độc lập có màn hình Jablotron EI208DW

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Đầu dò carbon monoxide
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò carbon monoxide độc lập Jablotron EI208W

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Đầu dò Carbon Monoxide
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò khói và nhiệt không dây tích hợp còi báo động Jablotron JA-111ST

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Đầu dò Khói/Nhiệt
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Chế độ: 4 chế độ cảm biến
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò khói và nhiệt Không dây tích hợp còi báo động Jablotron JA-151ST-A

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Đầu dò Khói/Nhiệt
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Chế độ: 4 chế độ cảm biến
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò khói và nhiệt Không dây Jablotron JA-150ST

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Đầu dò Khói/Nhiệt
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Chế độ: 4 chế độ cảm biến
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò khói và nhiệt tích hợp còi báo động Jablotron JA-111ST-A

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Đầu dò Khói/Nhiệt
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Chế độ: 4 chế độ cảm biến
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò khói và nhiệt Jablotron JA-110ST

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Đầu dò Khói/Nhiệt
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Chế độ: 4 chế độ cảm biến
-Bảo hành: 60 tháng

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI