Thiết bị Security, ACS

Máy dò cản quang Jablotron JA-151IR 4 tia

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Hàng rào điện tử
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò cản quang Jablotron JA-150IR

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Hàng rào điện tử
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò chuyển động Jablotron PIR JA-158P ngoài trời

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Phát hiện chuyển động
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò chuyển động kép PIR và MW không dây Jablotron JA-162PW

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Phát hiện chuyển động
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò chuyển động Jablotron JA-115P

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Phát hiện chuyển động
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò chuyển động Jablotron JA-112P (Bus PIR)

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Phát hiện chuyển động
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò chuyển động Jablotron JA-110P (Bus PIR)

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Phát hiện chuyển động
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò độ nghiêng và chấn động Jablotron JA-182SH

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Phát hiện rung động
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò độ nghiêng và chấn động Jablotron JA-111SH

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Phát hiện rung động
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò vỡ kính âm thanh Jablotron JA-185B

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Phát hiện kính vỡ
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò vỡ kính âm thanh Jablotron JA-180B

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Phát hiện kính vỡ
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

Máy dò vỡ kính âm thanh Jablotron JA-110B

Liên hệ

-Hãng sản xuất: Jablotron
-Xuất xứ: Cộng hòa Séc (made in EU)
-Ứng dụng: Phát hiện kính vỡ
-Hoạt động: Độc lập/Hệ thống
-Bảo hành: 60 tháng

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI