Cơ cấu tổ chức

Đăng bởi Admin vào lúc 24/02/2022

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

  • Ban giám đốc;
  • Khối văn phòng;
  • Khối kinh doanh;
  • Khối kỹ thuật;
  • Kho vận.

Cơ cấu tổ chức HINACO

Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban Giám đốc đề ra với phương châm “Đơn giản – Hiệu quả”, HINACO chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức năng và phòng ban hỗ trợ.

Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên, do đó công việc được triển khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc. Thêm vào đó, đội ngũ nhân lực có trình độ, chuyên nghiệp, các đối tác uy tín đã tạo nên một sức mạnh tổng thể chung cho thương hiệu HINACO trong việc cung cấp các dịch vụ tối ưu đến các Quý khách hàng.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI